Gun

Guns on South-East Curtain 01 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 01 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 02 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 02 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 03 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 03 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 04 (15 November 2009)
Guns on South-East Curtain 04 (15 November 2009)
WWII truck and guns (15 November 2009)
WWII truck and guns (15 November 2009)
Gun Tree 01 (28 April 2013)
Gun Tree 01 (28 April 2013)
Gun Tree 02 (28 April 2013)
Gun Tree 02 (28 April 2013)
Anti-Aircraft Gun 01 (16 November 2013)
Anti-Aircraft Gun 01 (16 November 2013)
Anti-Aircraft Gun 02 (16 November 2013)
Anti-Aircraft Gun 02 (16 November 2013)
Anti-Aircraft Gun 03 (16 November 2013)
Anti-Aircraft Gun 03 (16 November 2013)